Als u niet tevreden bent over de zorg of dienst die u van Zorggroep Almere heeft ontvangen, dan kunt u een klacht indienen. Het Klachtenbureau stuurt uw klacht na ontvangst zo snel mogelijk naar de leidinggevende van de medewerker over wie u een klacht heeft ingediend. De leidinggevende streeft ernaar binnen een week na ontvangst van de klacht contact met u op te nemen. Hij/zij onderzoekt de klacht en luistert naar uw verhaal én naar het verhaal van de betrokken medewerker. De leidinggevende informeert u schriftelijk binnen zes weken na het indienen van uw klacht over de uitkomst van het onderzoek. Leidt deze bemiddeling niet tot de gewenste oplossing, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de klachtencommissie.

U kunt hieronder uw klacht indienen en toestemming geven voor gebruik van benodigde gegevens.

Indien u daarbij hulp nodig heeft, kunnen onze klachtenfunctionarissen van het Klachtenbureau u helpen. Ook kunnen zij u informeren over onze klachtenregeling als iets onduidelijk is.