Archipel heeft 40 zelfstandige aanleunwoningen voor mensen die zichzelf nog vrij goed zelfstandig kunnen redden. Een aantal van hen heeft hulp of verzorging nodig. Dit wordt geregeld door Woonzorg Nederland (telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 – 9210337 of via www.woonzorg.nl).

De bewoners kunnen ook gebruik maken van alle gemeenschappelijke voorzieningen die Archipel biedt. Ook als de zorgbehoefte groter wordt, kan de bewoner in de zorgwoning blijven wonen. De woningen worden toegewezen op basis van een wachtlijst en zijn bestemd voor personen van 55 jaar en ouder. Neem contact op met het Woonzorg Nederland als u in aanmerking wilt komen voor een zorgwoning.

Sleutel in het slot