Als bewoner van De Kiekendief of van aanleunwoningen kunt u in De Kiekendief gratis een scootmobiel van de gemeente lenen. Dat is handig als u (tijdelijk) niet goed ter been bent en u wilt even een boodschap doen of een kennis opzoeken. U kunt de scootmobiel voor een dag of een dagdeel reserveren. Het enige dat nodig is is een verwijzing van de huisarts en de ergotherapeut. Wilt u meer weten?

Vraag bij de receptie van De Kiekendief (036) – 54 54 740 of stuur een mail naar info.kiekendief@zorggroep-almere.nl

Scootmobiel