U komt in aanmerking voor verpleeghuiszorg als u vanwege ziekte of ouderdom intensieve zorg nodig heeft. 

In De Kiekendief bieden wij deze zorg. Onze verpleegkundigen zijn 24 uur per dag beschikbaar om u de verzorging en medische behandeling te geven die u nodig heeft. 

U heeft bij ons een eigen appartement. Als uw lichamelijke gesteldheid in de loop der tijd minder wordt, en dus zwaardere zorg nodig is, houdt u het appartement. U hoeft niet te verhuizen. 

(Echt)paren kunnen gezamenlijk blijven wonen, al hebben beiden verschillende zorgverlening nodig. Een uitzondering hierop is als een van beide partners psychogeriatrische zorg nodig heeft.