De Toonladder heeft twee tijdelijke opnameplaatsen in De Ronde Hof. Dit zijn plaatsen voor cliënten die tijdelijk meer of andere zorg nodig hebben voor maximaal 6 weken.

Wanneer tijdelijke opname?

Tijdelijk opname kan bijvoorbeeld nodig zijn:

  • Als cliënten tijdelijk meer zorg nodig hebben na bijvoorbeeld ziekenhuisopname;
  • om de partner of andere mantelzorgers tijdelijk te ontlasten of de gelegenheid te geven om op vakantie te gaan;
  • als lichte revalidatie nodig is, na bijvoorbeeld een heupoperatie;
  • bij zorg in de laatste levensfase.

De twee tijdelijke opnameplaatsen zijn verdeeld over twee 1-persoonskamers. De kamers zijn met name bestemd voor cliënten die in de laatste fase van het leven zijn. Er wordt terminale zorg verleend en de familie kan komen en gaan wanneer men dat wenst. Voor een tijdelijke opname is een indicatie van het CIZ nodig.