Het team dat u begeleidt als u astma of COPD heeft bestaat uit:

De huisarts

Van de huisarts hoort u de diagnose  astma of COPD of soms een combinatie van beide aandoeningen. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. U kunt daarbij denken aan medicatie, adviezen over leefstijl en – indien nodig – doorverwijzen naar andere hulpverleners. Samen met uw huisarts stelt u een persoonlijk behandelplan op. In dit plan stelt u persoonlijke doelen vast. De huisarts heeft nauw contact met de andere leden van het COPD-team en met de longarts van het ziekenhuis. Uiteraard kunt u altijd een afspraak met de huisarts maken als u vragen heeft over uw situatie.

De doktersassistente

De doktersassistente ondersteunt zowel de huisarts als de praktijkondersteuner. Haar taken verschillen per gezondheidscentrum. Zij heeft in ieder geval een belangrijke administratieve taak. Soms verricht zij het longfunctieonderzoek (spirometrie) en heeft zij een taak in de begeleiding bij het stoppen met roken.

De praktijkondersteuner

Meestal krijgt u ook begeleiding van de praktijkondersteuner. Van hem/haar krijgt u veel informatie. Daarom is het aan te raden uw partner, vriend(in) of een familielid mee te nemen naar uw afspraak. De praktijkondersteuner geeft uitleg over uw ziekte, bespreekt uw leefstijl en geeft u zo nodig adviezen. Eventueel verwijst de praktijkondersteuner u door naar bijvoorbeeld een beweegprogramma van de fysiotherapeut, de diëtist of de praktijkondersteuner GGZ. Vaak verricht zij (of hij) het longfunctieonderzoek (spirometrie) en geeft zij advies over het gebruik van uw medicatie. Uiteraard komt ook bij de praktijkondersteuner het persoonlijk behandelplan aan de orde. Als u veel doelen heeft op het gebied van de leefstijl, gaat u meerdere keren per jaar naar de praktijkondersteuner. Zodra u voldoende handvatten hebt gekregen, zullen deze contacten verminderen tot minimaal één keer per jaar.

De diëtist

De diëtist is deskundig op het gebied van de voeding. Voedingsadviezen zijn vooral in de behandeling van COPD belangrijk, met name als sprake is van ondergewicht. COPD kost veel energie waardoor de spierkracht kan afnemen. De diëtist bespreekt met u uw voedingspatroon en geeft indien nodig adviezen. Afhankelijk van uw wensen en problemen worden vervolgafspraken gemaakt.

Bekijk hier de diëtisten binnen het Zorgprogramma

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van uw bewegingsapparaat: botten, spieren en gewrichten. Misschien is het voor u belangrijk om meer te bewegen, maar kunt of durft u dat niet. De fysiotherapeut kan u op weg helpen door uw conditie te verbeteren en uw ademhalingsspieren te versterken met een COPD-beweegprogramma. Na afloop van het COPD-beweegprogramma kan de fysiotherapeut u verwijzen naar de beweegadviseur. De beweegadviseur, ook een gespecialiseerde fysiotherapeut, kijkt samen met u welke vorm van bewegen het beste bij u en uw situatie past. 
Voor mensen met astma hebben wij nog geen speciaal beweegprogramma. Deze groep cliënten kan meestal goed terecht bij de reguliere sportactiviteiten in hun eigen buurt.

De apotheker

Bij de apotheker kunt u terecht met vragen over de (bij)werking van de verschillende medicijnen. De apotheker bewaakt dat al uw medicijnen goed met elkaar combineren. Gebruikt u veel medicijnen, dan is het verstandig om jaarlijks een afspraak te hebben met uw apotheker. Verder geeft de apothekersassistente met aandachtsgebied COPD u uitgebreide instructie over het gebruik en het inhaleren van uw medicatie.

De praktijkondersteuner GGZ

Regelmatig hebben mensen met chronische ziekten psychische problemen die direct te maken hebben met hun ziekte. Misschien vindt u het ook moeilijk om uw ziekte te accepteren, of heeft u problemen op het werk of in uw gezin. Als u hierover wilt praten, dan kunt u via uw huisarts een gesprek aanvragen met de praktijkondersteuner GGZ in uw gezondheidscentrum.

De maatschappelijk werker

Soms heeft u emotionele of sociale problemen door uw ziekte. In sommige gevallen is het belangrijk ondersteuning te krijgen van een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker van uw gezondheidscentrum helpt u bij het oplossen van sociale problemen als gevolg van de ziekte. U kunt daarbij denken aan: acceptatie van uw ziekte, werkproblemen of materiële problematiek (huisvesting, financiën). Soms zijn de geestelijke problemen zo groot dat het verstandig is om een aantal gesprekken te voeren met een psycholoog of sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Indien nodig beslist de huisarts samen met u of een verwijzing noodzakelijk is.

Longverpleegkundige

Ademhalingsproblemen door een longziekte kunnen een grote invloed hebben op uw leven. Onze longverpleegkundigen in de wijk kunnen u helpen om uw klachten te verminderen.

Zij helpen ook kinderen en jongeren die astma hebben.

Lees hier wat zij voor u kunnen betekenen.