Astma en COPD vragen om een goede begeleiding en behandeling. Verschillende hulpverleners spelen hierbij een rol. Zorggroep Almere heeft hiervoor een zorgprogramma astma en COPD ontwikkeld. Hierin staat hoe het team van hulpverleners samen met u de ziekte aanpakt.

De doelstelling van het zorgprogramma is het optimaal behandelen van astma en COPD zo dicht mogelijk bij huis. Dat betekent vooral door uw eigen huisarts en andere hulpverleners uit uw gezondheidcentrum.

Zorgprogramma is maatwerk

Ieder mens is anders. Daarom is een zorgprogramma maatwerk. Belangrijk bij goede zorg is de samenwerking tussen u en uw behandelaars. Hierbij heeft u een centrale rol. U kent immers uw eigen situatie. Uw hulpverlener geeft u veel algemene informatie en zo kunt u samen met uw hulpverlener een persoonlijk behandelplan opzetten. 

Verschillende hulpverleners werken samen

In het zorgprogramma Astma en COPD werken verschillende hulpverleners samen. De huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuners maken samen afspraken over de zorg en vragen elkaar zo nodig om advies. Zij stemmen de zorg af met andere hulpverleners van de Zorggroep, zoals apotheker, fysiotherapeut en diëtist.