Roken is een van de belangrijkste risicofactoren als het gaat om hart- en vaatziekten. Roken in combinatie met een ziekte als diabetes verhoogt dit risico nog meer.

Medewerkers van Zorggroep Almere kunnen u helpen bij het stoppen met roken. Zo kunt u individuele begeleiding krijgen bij de praktijkondersteuner of doktersassistente van uw gezondheidscentrum.

Stoppen met roken wordt voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering, kosten voor begeleiding en medicatie gaan niet meer ten koste van het eigen risico, mits een programma wordt gevolgd bij een gecontracteerde zorgverlener. Deelname aan een dergelijk stoppen met roken programma wordt één keer per jaar vergoed.

Download de folder 'Stoppen met roken'.