De Archipelhof is een hofje met zes groepswoningen voor ouderen met dementie. De woningen hebben een grote, gezamenlijke woonkamer met keuken, en zeven aparte (slaap)kamers. U beschikt dus over een ruime eigen kamer en een gezellige woonkamer voor u en uw medebewoners. In totaal wonen in de Archipelhof 42 mensen. Uw woning heeft een ingang aan een veilig, besloten hofje. In de prachtige binnentuin kunt u heerlijk wandelen, of gezellig met uw partner, kind of verzorgende een praatje maken op één van de bankjes. Onze medewerkers werken met plezier en passie aan de zorg, gezondheid en het welzijn van de bewoners van de Archipelhof.

Betrokken en eigen regie

U heeft van huis uit een eigen leefstijl, gewoonten, behoeften en wensen. We vinden het belangrijk dat u in de Archipelhof uw eigen leven blijft leiden, ook al is dat niet meer precies hetzelfde als voorheen. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, werken we op onze woningen met kleinschalige teams.

Onze medewerkers kennen de bewoners en vinden het belangrijk recht te doen aan wat voor u van belang is. Samen met u kijken we welke woonvorm het beste bij u past. Wij vinden het belangrijk dat uw partner, familie en/of vrienden bij u betrokken blijven. Wij willen hen dan ook graag ondersteunen en betrekken bij de zorgverlening.

Inrichting van de eigen kamer

De eigen kamer heeft standaard:

 • Hoog/ laagbed
 • Vloerbedekking
 • Gordijnen

Leefmilieus

De Archipelhof werkt er naar toe om alle zes de kleinschalige woningen als een specifiek leefmilieu in te richten en bewoners die een gelijksoortige behoefte hebben op dezelfde woning te laten wonen. Een leefmilieu is een leefomgeving waarbij behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en begeleiding zijn doelbewust op elkaar afgestemd.

Centraal staan uw behoeften en mogelijkheden ten aanzien van wonen, contacten, rust, structuur en activiteiten in combinatie met uw zorgvraag. Zo kunt u iemand zijn die graag het contact met anderen opzoekt of juist iemand die zich liever terugtrekt. Misschien vindt u een wat drukkere omgeving prettig of heeft u juist liever rust om u heen.

Door voor verhuizing al met u en uw familie in gesprek te gaan, proberen wij uw hulpvragen, behoeften, wensen, mogelijkheden en zorgvragen inzichtelijk te maken. Zo krijgen wij inzicht in wie u bent en welke omgeving u de beste kwaliteit van leven kan bieden. Naar aanleiding van dit inzicht wordt samen met u bepaald wat voor type leefmilieu het beste bij u past.

 

De leefmilieus in de Archipelhof

Koesterend leefmilieu

Kernbegrippen:

 • Veiligheid
 • Rust
 • Sfeer
 • Kleine groep

De bewoner:

 • is vaak kwetsbaar
 • voelt zich vaak angstig
 • heeft behoefte aan rust

Medewerkers:

 • zijn zorgend en toedekkend
 • nemen over waar nodig

Structurerend leefmilieu

Kenmerken van deze groep:

 • balans tussen rust en activiteit
 • balans tussen contact en op zichzelf
 • structuur
 • individueel of kleine groep

De bewoner:

 • heeft behoefte aan basisstructuur
 • wil zijn/haar eigen gang gaan
 • wil graag duidelijkheid

Medewerkers:

 • helpen met structureren
 • zijn consequent

Uitnodigend leefmilieu

Kernbegrippen:

 • Zelf doen
 • Prikkels
 • Maatschappij
 • Samen / groep

De bewoner:

 • is actief
 • houdt van zinvol bezig zijn
 • heeft behoefte aan contacten

Medewerkers:

 • begeleiden ‘met handen op de rug’ 
 • stimuleren
 • doen veel samen met de cliënt

Gemengde woongroep

Kenmerken van deze groep:

 • warme zorg
 • flexibel
 • soms tijdelijk verblijf

De bewoner:

 • Zorgbehoefte kan en mag divers zijn
 • Wacht op plek voor leefmilieu

Medewerkers:

 • Spelen in op de diverse behoeften van de bewoners