Als geestelijk verzorger ben ik werkzaam in de woonzorgcentra Archipel en Vizier. In een mensenleven gebeurt veel. Van mooie momenten tot bijzonder verdrietige momenten of perioden. Als mensen te maken krijgen met verlies van gezondheid en zelfstandigheid, eenzaamheid of het wegvallen van dierbaren roept dat vaak vragen op. Vragen over de zin ervan of het waarom van de vele dingen die gebeuren. Als geestelijk verzorger ga ik in gesprek met bewoners of familie over deze levensvragen en probeer ik op zoek te gaan naar de bronnen die hen kracht geven.