Als u een te hoge bloeddruk en/of een te hoog cholesterol heeft, of een verminderde nierfunctie, ondersteunt een team van zorgverleners u. De volgende hulpverleners kunnen deel uitmaken van dit team:

De huisarts

De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. De huisarts beoordeelt de uitslagen van het laboratorium en  de medicatie die u gebruikt. De huisarts heeft nauw contact met de andere leden van het team. Uiteraard  kunt u altijd een afspraak bij de huisarts maken als u vragen hebt over uw situatie. Bij lichamelijke klachten is dit zelfs noodzakelijk.

De praktijkondersteuner Somatiek

Meestal zult u begeleiding krijgen van de praktijkondersteuner. Van hem/haar krijgt u veel informatie. Daarom kan het handig zijn  uw partner, vriend(in) of een familielid mee te nemen naar uw afspraak. De praktijkondersteuner geeft uitleg over uw ziekte, bespreekt uw leefstijl en geeft u zo nodig adviezen. Zij/hij maakt samen met u een persoonlijk zorgplan . In dit plan stelt u uw doelen vast . Dit kan gaan over leefstijl maar kunnen ook op psychisch of sociaal terrein liggen.  Eventueel verwijst de praktijkondersteuner u naar bijvoorbeeld een beweegprogramma van de fysiotherapeut, de diëtist of de praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Verder controleert de praktijkondersteuner uw bloeddruk en het gewicht. Als u veel doelen heeft op het gebied van de leefstijl, gaat u meerdere keren per jaar naar de praktijkondersteuner. Zodra u voldoende handvatten hebt gekregen, zullen deze contacten verminderen tot minimaal één keer per jaar.

De doktersassistente

De doktersassistente ondersteunt de huisarts en de praktijkondersteuner. De taken van de doktersassistente kunnen per gezondheidscentrum verschillen. In elk geval heeft zij een belangrijke administratieve taak. Daarnaast meet zij de bloeddruk als dit tussendoor nodig is.

De diëtist

De diëtist is deskundig op het gebied van voeding. Voeding heeft grote invloed op uw gewicht, cholesterolwaarde, nierfunctie, suikerwaarde in het bloed en bloeddruk. Het kan zinvol zijn om samen met de diëtist naar uw voedingspatroon te kijken. Voedingsadviezen zijn belangrijk bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk en verhoogd cholesterol. De diëtist bespreekt uw voedingspatroon en geeft u advies. Voor een afspraak met een diëtist is een verwijsbrief van huisarts, praktijkondersteuner of specialist nodig. Met deze diëtisten heeft Zorggroep Almere afspraken gemaakt binnen het zorgprogramma.

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van uw bewegingsapparaat: botten, spieren en gewrichten. Bewegen heeft bijzonder veel invloed op uw gewicht, suikerwaarde in het bloed, cholesterolgehalte en bloeddruk. Kijk op fysiozorggroep-almere.nl

De apotheker

Bij de apotheker kunt u terecht met vragen over de (bij)werking van uw medicijnen. Ook als u veel medicijnen gebruikt, is het verstandig om een gesprek te hebben met uw apotheker. Verder bespreekt de apotheker met de huisarts of de verschillende medicijnen die u gebruikt goed bij elkaar passen of moeten veranderen. Om uw medicijngebruik goed te kunnen bewaken, hebben de apothekers in Almere, apotheek De Brug in het ziekenhuis en de huisartsen allemaal inzicht in uw medicatiedossier. Kijk op www.zorggroep-almere.nl/apotheken.

De praktijkondersteuner GGZ

Het hebben van een chronische aandoening kan tot psychische problemen leiden zoals  depressie, angst en stress. Misschien vindt u het ook moeilijk om uw ziekte te accepteren of heeft u problemen op het werk of in uw gezin. Als u hierover wilt praten, dan kunt u via uw huisarts een gesprek aanvragen met de praktijkondersteuner GGZ in uw gezondheidscentrum.

De maatschappelijk werker

Soms heeft u emotionele of sociale problemen ten gevolge van uw ziekte. In sommige gevallen is het belangrijk ondersteuning te krijgen van een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker van uw wijkteam kan u helpen bij het oplossen van sociale problemen als gevolg van de ziekte. U kunt daarbij denken aan: acceptatie van uw ziekte, werkproblemen, materiële problematiek (huisvesting, financiën) e.d.

De ergotherapeut

Bij een ergotherapeut kunt u terecht met vragen en problemen bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van: zelfverzorging, verplaatsing binnen en buitenshuis, liggen, zitten, opstaan, staan, huishoudelijke activiteiten, werk, vrijetijdsbesteding, handfunctieproblemen, woningaanpassingen, hulpmiddelen en mantelzorg. Kijk op www.zorggroep-almere.nl/ergotherapie/