De Kiekendief heeft 2 tijdelijke opnameplaatsen voor zogenaamd eerstelijns verblijf. Deze wordt gebruikt wanneer een cliënt tijdelijk meer of andere zorg nodig heeft voor een periode van maximaal 6 weken.

Tijdelijke opname kan bijvoorbeeld nodig zijn:

  • Als u als cliënt tijdelijk extra zorg nodig heeft, na bijvoorbeeld ziekenhuisopname en deze zorg thuis niet gegeven kan worden;
  • om de partner of andere mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, of de gelegenheid te geven om op vakantie te gaan.

Voor een tijdelijke opname is een indicatie van het CIZ nodig.

De handen van een ouder persoon worden vast gehouden