De behandeling van diabetes is teamwork. Het diabetesteam dat u begeleidt, bestaat uit:

Uzelf

Uzelf hebt een belangrijke rol in het omgaan met uw chronische ziekte en hoe u de ziekte een plaats geeft in uw dagelijks leven. We noemen dat ook wel zelfmanagement: zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen voor de aandoening. Dat is fijn want u bepaalt voor een groot deel of de behandeling van uw diabetes wel of niet slaagt. U neemt samen met uw hulpverlener de beslissingen en u bepaalt zelf welke therapie of adviezen u opvolgt of niet. Een gezonde leefstijl is belangrijk, net als het hebben van (voldoende) kennis over de ziekte zelf en de mogelijkheden die Zorggroep Almere u biedt.

De huisarts

De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Hij of zij is degene die u vertelt dat u diabetes heeft, draagt zorg voor uw medicatie en houdt het verloop van de diabetes en eventuele andere klachten in de gaten. Veel mensen met diabetes hebben ook andere aandoeningen. De huisarts zorgt samen met u voor de afstemming van de behandeling hiervan. De huisarts heeft nauw contact met de andere leden van het team en is altijd op de achtergrond betrokken bij de zorg die u ontvangt. Bij medische vragen of problemen over diabetes krijgt u altijd een doorverwijzing naar uw huisarts. Natuurlijk kunt u ook zelf een afspraak maken.

De praktijkondersteuner

Korte tijd na de diagnose, doorgaans binnen één maand, verwijst de huisarts u door naar de praktijkondersteuner. U krijgt tijdens dit gesprek veel informatie. Daarom is het aan te raden uw partner of ander familielid mee te nemen. De praktijkondersteuner geeft uitleg over de ziekte, bespreekt uw leefstijl met u en geeft zonodig adviezen. Ook reikt hij/zij u allerlei mogelijkheden aan om kennis op te doen over diabetes. Eventueel verwijst de praktijkondersteuner u door naar bijvoorbeeld een beweegprogramma van de fysiotherapeut, de diëtist of podotherapeut. Verder controleert de praktijkondersteuner uw bloedglucosewaarde, de bloeddruk en het gewicht. Hij/zij bespreekt met u wat het voor u betekent om diabetes te hebben.

Samen met u worden er doelen gesteld voor uw behandelplan. Daarnaast komen de verschillende activiteiten binnen en buiten Zorggroep Almere op gebied van diabetes aan bod en kunt u bespreken welke activiteiten bij u passen.

De eerste periode na het stellen van de diagnose diabetes heeft u veel contact met de praktijkondersteuner. Zodra u goed ingesteld bent en voldoende handvatten hebt om zelf aan de slag te gaan worden de contacten minder. U spreekt met de praktijkondersteuner af hoe vaak u op controle komt. Uiteraard is een afspraak tussendoor altijd mogelijk en bij klachten zelfs noodzakelijk.

De doktersassistente

De doktersassistente ondersteunt de huisarts en de praktijkondersteuner. De taken van de doktersassistente binnen de diabeteszorg kunnen per gezondheidscentrum verschillen. In elk geval heeft zij een belangrijke administratieve taak. Daarnaast meet zij de glucosewaarde en bloeddruk als dit tussendoor nodig is. Vaak doet zij kwartaalcontroles bij een deel van de mensen met diabetes. 

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van uw bewegingsapparaat: botten, spieren en gewrichten. Misschien is het voor u belangrijk om meer te bewegen, maar kunt of durft u dat niet. In dat geval kan de fysiotherapeut u op weg helpen door uw conditie te verbeteren met een speciaal beweegprogramma. Na afloop kan de fysiotherapeut u adviseren welke vorm van bewegen het beste bij u past.

 

De diëtist

De diëtist is deskundig op het gebied van voeding. Voeding heeft grote invloed op uw bloedglucosewaarde, maar ook op uw cholesterolwaarde en bloeddruk. Mensen die pas diabetes hebben krijgen het advies zo spoedig mogelijk na het horen van de diagnose een afspraak te maken bij de diëtist. Maar ook als u al langer diabetes heeft, is het zinvol om met de diëtist naar uw voedingspatroon te kijken. Voedingsadviezen zijn belangrijk bij de behandeling van diabetes. Vooral als er sprake is van overgewicht, bij het instellen op insuline of bij andere problemen die met voeding te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan problemen met voeding tijdens de vakantie of Ramadan. De diëtist bespreekt uw voedingspatroon en geeft u advies.  

Zorggroep Almere heeft speciaal voor diabeteszorg verschillende diëtisten en daarnaast zijn er afspraken gemaakt met verschillende diëtistenpraktijken: Bekijk hier alle diëtisten binnen het zorgprogramma.

De apotheker 

Bij de apotheker kunt u terecht met vragen over de (bij)werking van uw medicijnen. Ook als u veel medicijnen gebruikt, is het verstandig om een gesprek te hebben met uw apotheker. Bij de apotheek kunt u informatie en uitleg krijgen over verschillende diabeteshulpmiddelen. U kunt dan denken aan glucosemeters, prikpennen, lancetten etc. Ook organiseren de meeste apotheken jaarlijks metercontroledagen waarbij zij uw glucosemeter kunnen controleren. Verder bespreekt de apotheker elk jaar samen met de huisarts of de verschillende medicijnen die u gebruikt goed zijn of moeten veranderen. Om uw medicijngebruik goed te kunnen bewaken, hebben de apothekers in Almere, apotheek De Brug in het ziekenhuis en de huisartsen allemaal inzicht in uw medicatiedossier.

De internist

Soms is het noodzakelijk dat er voor de behandeling van uw diabetes een internist ingeschakeld wordt. Meestal heeft dat te maken met het niet bereiken van een goede instelling van uw bloedglucose of bloeddruk, de wens om medicijnen te gebruiken die niet door uw huisarts kunnen worden voorgeschreven of door complicaties die u door de diabetes hebt gekregen.

Vaak is eenmalige verwijzing naar het specialistisch spreekuur voldoende, maar in een aantal gevallen is verwijzing  voor poliklinische controle door de internist noodzakelijk. Wanneer u samen met de internist de gewenste doelen in uw behandeling hebt bereikt, wordt de behandeling meestal door uw huisarts voortgezet. Behandeling door een internist gaat ten koste van uw eigen risico. Het gebruik van het specialistisch spreekuur is gratis.

Overige hulpverleners

De optometrist

Mensen met diabetes kunnen afwijkingen krijgen aan hun netvlies. Dat heeft te maken met mogelijke vaatschade als gevolg van hoge bloedglucosewaardes. Als dit in een vroeg stadium wordt ontdekt, zijn deze afwijkingen goed behandelbaar. Daarom wordt u tweejaarlijks opgeroepen voor het maken van een netvliesfoto (ook wel fundusfoto genoemd).

Op verschillende locaties in Almere is het mogelijk om onderzoek te doen. U ontvangt hiervoor thuis een schriftelijke uitnodiging of u maakt zelf een afspraak. Als er een afwijking is, krijgt u van uw huisarts een doorverwijzing voor de oogarts.

Zorggroep Almere heeft speciaal voor diabeteszorg afspraken gemaakt met verschillende optometristen: Bekijk hier alle optometristen binnen het zorgprogramma.

De podotherapeut

Mensen met diabetes hebben vaker problemen met het gevoel in hun voeten. Ook de doorbloeding in de voeten is soms minder. Dit zijn mogelijke nadelige gevolgen (complicaties) van diabetes. Om dit vroegtijdig te onderkennen controleren de praktijkondersteuner of de huisarts jaarlijks uw voeten. Bij afwijkingen volgt een verwijzing naar de podotherapeut. Zorggroep Almere werkt samen met Voetencentrum Wender en podotherapeutisch centrum Rondom. 

De pedicure

Mensen met diabetes hebben ook kwetsbare voeten. Goede voetzorg is van belang om vervelende gevolgen, zoals wondjes aan uw voeten, te voorkomen. Bij de pedicure is vooral nagelzorg en het verwijderen van eelt in goede handen. Als u zorg nodig heeft, kunt u het beste gebruik maken van een pedicure met diabetes aantekening of de specialisatie diabetische voet. Kijk voor actuele informatie bij Provoet. In de meeste gevallen wordt de zorg van een pedicure niet vergoed.

De praktijkondersteuner GGZ

Regelmatig hebben mensen met diabetes psychische problemen die direct te maken hebben met hun ziekte. Misschien vindt u het ook moeilijk om uw ziekte te accepteren of heeft u problemen op het werk of in uw gezin. Als u hierover wilt praten, dan kunt u via uw huisarts een gesprek aanvragen met de praktijkondersteuner GGZ in uw gezondheidscentrum.

Het laboratorium

Jaarlijks vinden controles van uw bloed en urine plaats door het laboratorium. Deze controles worden gedaan in het Flevoziekenhuis. Kijk wanneer u terecht kunt bij het Flevoziekenhuis. Uw cholesterolgehalte, uw lange termijnsuiker (Hba1c) en uw nierfunctie worden onder de loep genomen. Als het nodig is, kan een extra controle plaatsvinden.