Deelnemen aan het zorgprogramma Diabetes betekent dat verschillende zorgverleners, binnen en buiten het gezondheidscentrum, nauw met elkaar samenwerken en de zorg op elkaar afstemmen.

Daarnaast zijn de kosten voor de huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, apotheker, optometrist en diëtist in het programma opgenomen. Uw eigen risico voor bezoeken aan deze hulpverleners wordt niet aangesproken. Zorggroep Almere heeft met verschillende optometristen en diëtistenpraktijken kwaliteits- en samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze gecontracteerde zorgverleners worden vanuit het zorgprogramma vergoed. Let op: kosten voor laboratoriumonderzoek gaan wel ten koste van het eigen risico.

Elk gezondheidscentrum van Zorggroep Almere heeft een diabetesteam. Dit team van hulpverleners zorgt samen met u voor een op maat gesneden behandeling en begeleiding. De behandeling is gericht op het onder controle krijgen en houden van uw bloedglucosegehalte, het vetgehalte (cholesterol) in het bloed, de bloeddruk en het voorkomen of tijdig herkennen van complicaties. Daarnaast begeleiden de teamleden u in het werken naar een gezondere leefstijl.