Het Academisch Huisartsennetwerk is een samenwerkingsverband tussen het Academisch Medisch Centrum (AMC) en huisartsen in de regio Amsterdam. Zo maakt uw huisarts wetenschappelijk onderzoek mogelijk, waardoor zij de zorg aan u kunnen verbeteren.

Bescherming van uw privacy
Met het AMC deelt uw huisarts de informatie over de zorg die u krijgt in de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld over de diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling. Zorggroep Almere en het AMC besteden daarbij veel zorg aan de bescherming van de privacy van onze patiënten. Uw naam, adres en Burgerservicenummer worden niet afgestaan. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiënten gegevens zijn gebruikt.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw zorggegevens? Dan kunt u dit aan uw huisarts doorgeven. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.