Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. De huisartsenpraktijk van uw gezondheidscentrum werkt hier dan ook doorlopend aan.

Dat bewijst het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), waarover alle huisartsenpraktijken van Zorggroep Almere beschikken.

Met het NHG-keurmerk laat de huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit in de zorg belangrijk vindt en daarom altijd werkt aan verbetering. Daarbij staat u als cliënt centraal.

Dit is nodig om het keurmerk te krijgen 

Om voor een NHG-accreditatie in aanmerking te komen, doorloopt de praktijk een aantal stappen. Een onafhankelijke adviseur maakt een rapport over de organisatie van de praktijk, de medische zorg en de mening van de patiënten. Zo ontstaat een goed beeld van de sterke punten en de verbeterpunten binnen de praktijk. Aan de hand hiervan stelt de praktijk een verbeterplan op. 

Een NHG-accrediteur beoordeelt vervolgens of het plan aan de gestelde eisen voldoet en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk gemaakte afspraken nakomt en of het verbeterplan wordt opgevolgd en  bijgesteld.   

Uw mening is belangrijk

De medewerkers van een geaccrediteerde huisartsenpraktijk weten graag wat er onder cliënten leeft. Aarzel daarom niet uw mening en ideeën door te geven. Dit kan via een e-mail naar uw gezondheidscentrum, maar u kunt ook even binnenlopen in het gezondheidscentrum. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren.