Uw verzekeraar stuurt u regelmatig een overzicht van de kosten die u heeft gemaakt voor het gebruik van de gezondheidszorg. U krijgt zo inzicht in de kosten en kunt controleren wat uw zorgverlener declareert. Voor de huisartsenzorg wordt voor iedereen kosten gedeclareerd, ook als u geen gebruik maakt van de zorg. Daarom willen we u informeren over de reden hiervoor.

Let op: voor een aantal zaken kunt u wel een rekening krijgen van uw huisarts, zoals voor het invullen van formulieren en het geven van sommige prikken. U leest onder ‘Diensten die u zelf betaalt‘ om welke diensten en kosten het gaat.  

Declaraties en kosten huisartsenzorg

A. Beschikbaarheid via abonnementstarief, per kwartaal, per ingeschreven patiënt

Alle verzekerden staan vanaf hun geboorte ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. De verzekeraar betaalt hiervoor een abonnementstarief aan de huisarts. Dit tarief is hoger naarmate de verzekerde ouder is, omdat deze dan over het algemeen meer gebruik maakt van de huisarts. Met dit tarief kan de huisarts de praktijk runnen en ervoor zorgen dat hij/zij voor u klaarstaat als u zorg nodig hebt.

Huisartsen krijgen naast het dit abonnementstarief extra vergoedingen als ze bepaalde extra’s aanbieden, zoals:

  • het samenwerken in een gezondheidscentrum;
  • de beschikbaarheid van een praktijkmanager, praktijkondersteuners somatiek en praktijkondersteuners GGZ;
  • speciale programma’s voor kwaliteit en scholing;
  • extra diensten voor kwetsbare ouderen in de wijk.

De verzekeraar maakt hierover afspraken met de huisarts, en controleert of de huisarts deze kwaliteit ook aanbiedt. Via het abonnementstarief betalen alle ingeschreven patiënten dus hieraan mee. Het inschrijftarief is hoger als u in een wijk woont met meer sociale en financiële problemen. Dit noemen we een ‘opslagwijk’. De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt landelijk vast welke postcodes onder de definitie van een opslagwijk vallen.

B. Aparte declaraties voor verrichtingen

Omdat u al via het abonnementstarief meebetaalt voor de praktijkkosten, betaalt u maar een gering bedrag voor een afspraak of visite bij de huisarts. Daarnaast doet de huisarts soms uitgebreidere verrichtingen, zoals een chirurgische ingreep of een hartfilmpje, waarvoor speciale tarieven zijn afgesproken. Deze vallen buiten het eigen risico.

Er wordt bij de declaratie van verrichtingen niet gekeken naar de aard van het contact, maar naar de tijdsbesteding ervan. Er is dus geen onderscheid tussen telefonisch contact, spreekuurcontact of digitaal contact (e-consult). In plaats daarvan kennen we de volgende contactsoorten:

 

 

Ingeschrevenen

Passanten

Consult korter dan 5 minuten

 € 6,11

 € 17,96

Consult 5 tot 20 minuten

 € 12,21

 € 35,91

Consult 20 minuten en langer

 € 24,43

 € 71,83

Visite korter dan 20 minuten

 € 18,32

 € 53,87

Visite langer dan 20 minuten

 € 30,54

 € 89,78

Vaccinatie regulier

 € 6,11

 € 17,96

 

Dit geldt voor zowel de huisarts, de Physician Assistant, de doktersassistent als de POH GGZ.

Tarief groepsconsult bij de POH GGZ:  € 12,21 per deelnemer.

Indien u zonder afmelding (minimaal 24 uur van tevoren) niet verschijnt op uw afspraak bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner zijn wij genoodzaakt hiervoor € 15,00  in rekening te brengen. Dit kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

C. Ketenzorgtarief, per kwartaal voor deelnemers aan een ketenzorgprogramma

Voor mensen met diabetes, COPD, hart-vaatziekten, hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol, hebben de huisartsen een apart ketenzorgprogramma opgesteld. De praktijkondersteuner somatiek heeft met u besproken wat dit programma inhoudt en welke zorg u ontvangt. Voor het deelnemen aan dit ketenzorgprogramma, heeft de verzekeraar afspraken met uw huisarts gemaakt. Hieronder vallen ook de vergoeding aan de diëtiste, of het oogheelkundig onderzoek bij diabeten. Deze zorg valt buiten het eigen risico.

Omschrijving

Tarief

O&I ondersteuning ketenzorg

€ 1,14 per ingeschrevene per kwartaal

Substitutie (loondienstcomponent)

€ 2,65 per ingeschrevene per kwartaal

O & I regiomanagement

€ 2,90 per ingeschrevene per kwartaal

O & I wijkmanagement

€ 1,37 per ingeschrevene per kwartaal

 

Tarieven ketenzorg inhoudelijk

 

Diabetes-ketenzorg

€ 69,65 per ketenzorgdeelnemer per kwartaal

COPD-ketenzorg

€ 51,51  per ketenzorgdeelnemer per kwartaal

CVRM-ketenzorg

€ 38,88  per ketenzorgdeelnemer per kwartaal

D. Herkenbaarheid en omschrijving tarieven

Elke verzekeraar kiest een eigen omschrijving van de tarieven, zoals huisartsenhulp, huisartsenzorg, modules enz. Soms worden bedragen ook bij elkaar opgeteld of juist gesplitst en daarom niet goed herkenbaar. Wij hopen dat wij u met dit overzicht meer duidelijkheid kunnen geven.

 

Module

Voor wie

Tarief

Inschrijfgeld, leeftijdsafhankelijk

0-65 jaar

€ 19,91 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

€ 6,25  per ingeschreven verzekerde per kwartaal woonachtig in een opslagwijk*

 

 

65-75 jaar

€ 23,36 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

€ 6,25 per ingeschreven verzekerde per kwartaal woonachtig in een opslagwijk*

 

75-85 jaar

€ 35,08 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

€ 6,25 per ingeschreven verzekerde per kwartaal woonachtig in een opslagwijk*

 

> 85 jaar

€ 55,03 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

€ 6,25 per ingeschreven verzekerde per kwartaal woonachtig in een opslagwijk*

Praktijkmanager

alle

€ 1,14 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

POH Somatiek

alle

€ 2,94 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

Innovatiemodule POH GGZ

alle

€ 0,39 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

Kwetsbare Ouderen

alle

 € 0,90 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

Prestatie Accreditatie/Kwaliteit

alle

€ 0,19 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

Prestatie Spiegelinfo (onderdeel kwaliteitsafspraken)

alle

€ 0,25 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

Module service en bereikbaarheid internetafspraken en portaal

alle

€ 1,20 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

Optometrie in de 1e lijn

alle

€ 80,00 per consult (waarvan € 65,00 factuur optometrist, € 15,00 huisarts)

Meekijkconsult

alle

€ 60,00 per consult, waarvan € 27,50 voor de huisarts en 32,50 voor de specialist.

Begeleiding bij stoppen met roken:

alle

eenmalige begeleiding per jaar: €114,70 (zonder aanspraak op het eigen risico van de patiënt).”

 

Overig

Rijbewijskeuring (let op: BTW-plichtig)

 € 17,96  (tarief per 5 minuten)

Huisartsenzorg voor asielzoekers (via GZA, in centrale opvang)

 € 298,68 (per bewoner, wordt betaald vanuit de GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers)

 

* een opslagwijk is een wijk met meer sociale en financiële problemen. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt landelijk vast welke postcodes onder de definitie van een opslagwijk vallen. Voor verzekerden die in een opslagwijk wonen, is het inschrijftarief hoger.

Diensten die u zelf betaalt

U ontvangt een rekening van uw huisartsenpraktijk als uw huisarts:

  • formulieren voor u invult: denk aan een verklaring voor het meenemen van medicijnen op reis of een aanvraag voor studiefinanciering;
  • medische vragen beantwoordt: bijvoorbeeld een levensverzekeraar of wettelijke vertegenwoordiger die om informatie vraagt;
  • bepaalde medische handelingen uitvoert: zoals extra vaccinaties die niet in het Rijksvaccinatieprogramma vallen, een voorbeeld hiervan is een prik tegen gordelroos.

Kosten

De rekening die u ontvangt van de huisartsenpraktijk is afhankelijk van de tijd die uw huisarts hiermee kwijt is. Het tarief is € 17,96 exclusief BTW voor elke 5 minuten werk (tarief 2023). U betaalt de rekening gelijk bij het afhalen van uw documenten of na het ontvangen van de dienst, het liefst per PIN. Als een andere organisatie, zoals een levensverzekeraar, de huisarts vraagt om iets te doen, dan stuurt de huisarts de rekening naar hen. Die organisatie berekent de kosten door aan u.