Parttimers

Veel huisartsen in Almere werken parttime. Dit komt omdat zij het huisartsenwerk combineren met een gezin of met een taak in management, onderwijs of onderzoek. Voor u als klant betekent dit dat uw huisarts niet elke dag aanwezig is. Huisartsen hebben onderling afgesproken dat zij zoveel mogelijk twee aan twee samenwerken zodat u bij afwezigheid van de één, bij de ander terecht kunt. De samenwerkende huisartsen zijn zo altijd op de hoogte van elkaars patiënten.

Nascholing

Huisartsen scholen zich voortdurend. Zij volgen daarvoor minimaal vijf dagen per jaar cursussen. Zij organiseren ook onderlinge bijeenkomsten waarin onderwerpen worden besproken. Met de apotheek is regelmatig overleg over nieuwe medicijnen.

Kwaliteit

De huisartsen werken volgens richtlijnen die door de beroepsgroep Huisartsgeneeskunde zijn opgesteld. Dergelijke richtlijnen geven een advies aan de huisarts over de beste behandeling bij een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld bij suikerziekte of astma. Er zijn inmiddels ruim honderd richtlijnen. U kunt ze vinden op www.artsennet.nl .

Stagiaires

In vrijwel alle praktijken worden huisartsen opgeleid. Meestal komen de huisartsen in spé uit Amsterdam. Zij hebben  een universitaire opleiding gevolgd. Ze zijn arts (Arts In Opleiding tot Specialist) en doen de specialisatie tot huisarts, die 3 jaar duurt.Twee jaar hiervan werken zij in een huisartsenpraktijk.

 

Soms lopen er ook eerste-, tweede- of derdejaars studenten mee met de huisarts. Ook dat wordt altijd aangekondigd. U kunt altijd vragen om alleen met uw huisarts te zijn. Ook de doktersassistenten en de praktijkondersteuners werken mee aan de opleiding van nieuwe collega’s, en hebben enkele maanden per jaar een stagiair in de praktijk.

Digitaal doorverwijzen

De huisartsen van Zorggroep Almere maken gebruik van Zorgdomein bij verwijzingen naar het ziekenhuis en naar andere zorginstellingen, zoals de GGZ. ZorgDomein is een digitale verwijsmethode en ondersteunt het gehele verwijsproces:van de keuze uit het zorgaanbod bij de verwijzer tot aan het opstellen en digitaal verzenden van de verwijsbrief. ZorgDomein gebruikt hierbij de gegevens uit het informatiesysteem van verwijzers (bijvoorbeeld het Huisartsen Informatie Systeem) waardoor er onder andere geen dubbele registratie nodig is.

Samenwerking met andere instanties

Naast de samenwerking binnen het gezondheidscentrum met de apotheker, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker, werkt uw huisarts ook intensief samen met de specialisten van het Flevoziekenhuis en de Meregaard. Met deze organisaties zijn afspraken gemaakt die vooral bedoeld zijn om te zorgen dat u zo goed mogelijk van de ene plek naar de andere verwezen wordt en dat de nodige informatie beschikbaar is.

Wetenschappelijk onderzoek

De huisartsen van uw gezondheidscentrum werken samen met de Universiteit van Amsterdam en van Utrecht voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Als dat van toepassing is, zullen zij u vragen of u bereid bent mee te doen, bijvoorbeeld door het invullen van een vragenlijst of door een gesprek. Onderzoeken die de huisartsen de laatste jaren gedaan hebben zijn bijvoorbeeld:

  • De health buddy bij diabetes.
  • Onderzoek naar het nut van het verwijderen van neusamandelen.
  • Onderzoek naar de beste behandeling van astma bij kinderen.

De komende jaren zijn de huisartsen betrokken bij een langdurig onderzoek onder ouderen, samen met het Amsterdams Medisch Centrum (AMC), om te kijken hoe dementie voorkomen kan worden.