In Almere heeft iedere bewoner een gezondheidscentrum in de wijk, dichtbij huis. In het gezondheidscentrum werkt de huisarts samen met andere huisartsen, met fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, apotheker, verpleegkundigen en artsen van de Jeugdgezondheidszorg, wijkverpleegkundigen; afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

Doordat het gezondheidscentrum een vast team van medewerkers heeft, verloopt de onderlinge samenwerking soepel en heeft u als patiënt de beschikking over een team met veel uiteenlopende deskundigheid. Daarnaast kennen de hulpverleners in het gezondheidscentrum hun eigen wijk, hebben ze contact met de peuterspeelzaal, de scholen en het buurthuis, en zijn op de hoogte van de specifieke woonsituatie, de sociale omgeving en van de aanwezige voorzieningen voor bijvoorbeeld ouderen. Door de korte afstand kunnen de hulpverleners ook sneller bij u zijn en is het gezondheidscentrum voor u makkelijk bereikbaar.

Hoe kies ik een huisarts?

U bent vrij om zelf een huisarts te kiezen. Dat kan ook een huisarts zijn van een ander gezondheidscentrum, maar wel bij voorkeur een huisarts bij u in de buurt.
Als de door u gekozen huisarts geen nieuwe klanten meer aanneemt omdat zijn praktijk te vol is, overlegt hij dat met u. U kunt dan een andere huisarts kiezen of op een wachtlijst geplaatst worden. U krijgt altijd een eigen huisarts. Kijk hier voor een overzicht van alle gezondheidscentra van Zorgroep Almere. U kunt ook in de Zorgzoeker van Zilveren Kruis zoeken naar een huisarts of andere zorgverleners bij u in de buurt.

Wat betekent dit voor u als u gaat verhuizen binnen Almere?

Als u gaat verhuizen naar een andere wijk of stadsdeel, lijkt het voor de hand te liggen om u in te schrijven bij het gezondheidscentrum van die betreffende wijk. U hebt dan weer te maken met een goed team van op elkaar ingespeelde hulpverleners dicht bij huis.

Maar veel mensen willen hun huisarts aanhouden, met wie ze een bepaalde band opgebouwd hebben. Dat is begrijpelijk, maar leidt soms tot een dilemma. Als u naar een dichtbijgelegen wijk verhuist, is het over het algemeen geen probleem om bij uw vaste huisarts ingeschreven te blijven. Als u regelmatig ook bij de andere hulpverleners in het gezondheidscentrum komt, of als u veel zorg aan huis nodig heeft, is het wel verstandig om met uw huisarts te bespreken wat voor u de beste oplossing is.

Gaat u verder weg verhuizen, naar een ander stadsdeel, dan wordt het moeilijker om uw eigen huisarts aan te houden. Uw huisarts zal dan geen huisbezoek bij u kunnen afleggen, en heeft ook geen contact met andere hulpverleners in een ander deel van de stad. Een huisarts kan beslissen dat een patiënt niet meer in zijn praktijk kan blijven wanneer een dergelijke situatie geen verantwoorde zorg meer toelaat.

Vraag uw huisarts om advies

Wat voor u het verstandigst is om te doen wordt dus voor een groot deel bepaald door uw eigen situatie en het contact met uw huisarts. Daarom is het advies als u liever niet wilt overschakelen naar een nieuw gezondheidscentrum, dit te bespreken met uw huisarts.

Terug naar hoofdpagina Huisartsenzorg